Moderna Skor plågade fötter

Moderna skor plågade fötter

Helle Gotved

En fantastisk bok som skrevs redan 1972 men som är högs aktuell idag. 

Beskriver fotens funktion, problem och vägen till friska starka funktionella fötter!